Opis nieruchomości

Obiekt ma formę czworoboku i składa się jednonawowego kościoła z prezbiterium oraz trzech skrzydeł budynków poklasztornych. Posadowiony na miejscu wcześniej zamku piastowskiego, został wzniesiony w końcu XVII wieku. Obecnie ze względu na pełnione funkcje zespół budynków można podzielić na trzy zasadnicze części, okalające wewnętrzny dziedziniec:

  • budynek kościelny (kaplica) z dwukondygnacyjnym prezbiterium, przeznaczony na cele kultu religijnego (nabożeństwa).
  • skrzydło wschodnie i północne budynku poklasztornego, funkcjonujące, jako Dom Rekolekcyjny;
  • skrzydło zachodnie budynku, w części wyremontowane o dwojakiej funkcji:
    1. administracyjnej i katechetycznej,
    2. mieszkalnej i z przeznaczeniem na Hostel ( ośrodek readaptacyjny dla osób uzależnionych i niedostosowanych społecznie).

W wyniku zdarzeń, mających miejsce w kilkusetletniej historii budynek był przebudowywany i adoptowany dla potrzeb poszczególnych właścicieli, ale należy zauważyć, że praktycznie w każdym czasie funkcja budynku nie zmienia się radykalnie.

Na zapleczu obiektu znajdują się zabudowania gospodarcze.

Poniżej rysunki elewacji, rzuty parteru, piętra, piwnic i poddasza.